Avís legal

Benvingut a la pàgina Web d’AUDITORIA I CONTROL, Auditors, S.L.P.

A continuació li exposem les condicions d’ús d’aquesta pàgina WEB. La navegació per aquesta pàgina WEB li atorga el rol d’usuari i per tant accepta les clàusules detallades en aquest document.

1- IDENTIFICACIÓ

En compliment del que preveu l'article 10 de la llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, s'informa que www.auditoriaicontrol.cat és un domini d’AUDITORIA I CONTROL, Auditors, S.L.P. amb domicili social a C/ Bonastruc de Porta, 20, 3r-1a, 17001 Girona i CIF B17085432.

2- NORMES D’UTILITZACIÓ

Com usuari d’aquesta WEB , ha d’utilitzar de forma responsable els serveis i continguts que ofereix, respectant en tot moment la legalitat vigent. Queda prohibit realitzar per part seva, qualsevol acció que pugui provocar alteracions dels continguts d’aquesta WEB o un mal funcionament de la mateixa , incloent la introducció de virus o similars.

3- PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Les pàgines del WEB i la informació o els elements que conté, inclouen textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, bases de dades, vídeos , i també logotips, marques, noms comercials, o altres signes distintius , estan protegits per drets de propietat intel·lectual o industrial, dels quals AUDITORIA I CONTROL, Auditors, S.L.P. és titular o té llicència legítima.

Queda prohibida qualsevol modalitat d'explotació, incloent-hi qualsevol tipus de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol mena de suport i mitjà, sense l'autorització prèvia i expressa.

4- RESPONSABILITAT

La nostre intenció es la d’oferir un lloc WEB que ofereixi un funcionament continuat i de màxima qualitat.

De totes maneres, li informem que no podem garantir l'accés continuat, i que les pàgines es poden trobar impedides, o interrompudes per factors o circumstàncies alienes a la nostra voluntat.

AUDITORIA I CONTROL, Auditors, S.L.P. no és responsable de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers accessibles mitjançant enllaços, hipervincles o links.

 

5.- POLITICA DE PRIVACITAT I POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Àmbit de la política de protecció de dades personal

Aquesta política de protecció de dades de caràcter personal cobreix qualsevol tractament de dades que es produeixi  quan es navego per la nostra pàgina web.

També s'aplicarà a qualsevol procediment intern de l'empresa que requereix la recollida de dades, ja sigui en forma de document , imatge o qualsevol altre sistema.

En qualsevol d'aquests mitjans, pot consultar informació i en alguns casos emplenar formularis, contestar enquestes, participar en concursos, consultar, enviar fotos, comentaris, etc... i, per tant, proporcionar Informació de les dades personals. Tots els tractaments estan subjectes a la nostra política de privacitat

Qui es el responsable del Tractament de les seves dades personals?

En compliment de les disposicions del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, us informem que les dades personals que facilitades seran tractades per d’AUDITORIA I CONTROL, Auditors, S.L.P. amb domicili social a C/ Bonastruc de Porta, 20, 3r-1a, 17001 Girona i CIF B17085432, mail info@auditoriaicontrol.cat.

Quines dades personals es recullen i el seu propòsit?

Detallem, les dades personals que aconsegueix, així com les seves finalitats

Apartat

Dades

Finalitat i legitimació

Destinataris

Formulari de contacto WEB

Nom i mail

Respondre a la pregunta. Legitimat per la seva petició prèvia.

La nostra empresa

 

 

 

Per quina raó utilitzarem les seves dades personals?

A continuació expliquem la base legal que permet tractar les seves dades personals.

1. - En compliment d'una relació contractual.

2. - Quan ens doneu el vostre consentiment. 

3.- Per a l'interès legítim d’AUDITORIA I CONTROL, Auditors, S.L.P per mostrar serveis, productes i iniciatives que poden interessar.

4.- Compliment de les obligacions imposades per la llei.

Pot revocar el seu consentiment en qualsevol moment a la següent adreça: info@auditoriaicontrol.cat.

Dades no pertinents

AUDITORIA I CONTROL, Auditors, S.L.Padverteix a l'usuari que, excepte l'existència d'una representació de persona jurídica, cap usuari pot utilitzar la identitat d'una altra persona i comunicar les seves dades personals, de manera que l'usuari només pot facilitar dades personals relatives a la pròpia identitat i que són adients, pertinents, actual, exactes i certes

Quant de temps es mantindrà les seves dades?

AUDITORIA I CONTROL, Auditors, S.L.P conserva les seves dades personals, mentre és necessari per a la finalitat per la qual es recopilen. Si hi ha alguna directriu es detallarà en l’apartat que correspongui.

A qui comunicarem les seves dades?

AUDITORIA I CONTROL, Auditors, S.L.P només cedirà les seves dades en els serveis que s'indica i en els casos previstos per una llei.

No es realitzarà cap transferències internacionals de les seves dades personals.

En el cas de les xarxes socials, tota la informació i continguts publicats per l'usuari serà l'objecte de la comunicació i compartida amb la resta d'usuaris que consultin aquesta xarxa social, per la naturalesa del servei.

Mesures de seguretat

AUDITORIA I CONTROL, Auditors, S.L.Passegura l'absoluta confidencialitat i privacitat de les dades personals recollides i per tant, han adoptat mesures de seguretat essencials per evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i garantir la seva integritat i seguretat.

L'usuari es compromet a fer un ús diligent i no posar a la disposició de tercers del seu nom d'usuari i contrasenya, així mateix es compromet a informar a  l'empresa a qualsevol, robatori, pèrdua o risc d'accés de tercers a l'usuari.

Quins són els seus drets quan que ens faciliti les seves dades personals?

Dret

Contingut

Canal de atenció

Accessos

Podrà consultar les seves dades personals gestionades per  AUDITORIA I CONTROL, Auditors, S.L.P.

 

 

 

 

 

info@auditoriaicontrol.cat.

Rectificació

Podrà modificar les seves dades personals quan siguin inexactes.

Supressió

Podrà sol·licitar la eliminació de  les seves dades personals

Oposició

Podrà sol·licitar que no es tractin les seves dades  personals.

Limitació del tractament

Pots sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades en els casos següents:

      -Mentre es comprovi l'exactitud de les dades en el cas que hagi exercit el dret de rectificació.

-QuanAUDITORIA I CONTROL, Auditors, S.L.P no necessiti tractar les seves dades, però si siguin necessàries per a l'exercici o la defensa dels seus drets

Portabilitat

Vostè pot rebre en format electrònic les dades que ens heu facilitat en format electrònic

 

6- LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per la resolució de totes les qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats que es fan en ell, serà d’aplicació la legislació espanyola , a la que es sotmeten expressament les dues parts, sent competents per la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb la seva utilització, els Jutjats i Tribunals de Girona.