Factor humà

Els professionals que formen la plantilla de la nostra empresa són els que fan possible la qualitat dels nostres treballs i, per sí sols, representen el nostre principal patrimoni. Des dels inicis, conscients de la seva importància, ha estat prioritari la formació d'un equip de treball cohesionat. És per això que la selecció, formació i promoció de les persones que formen el nostre equip tenen un tractament d'atenció bàsica i especial dins la nostra organització.

El nostre personal, com a premissa prèvia, és titulat universitari superior en els camps de l'Economia i les finances, a més a més de tenir una formació específica per la realització de treballs d'Auditoria que els permet integrar-se a l'INSTITUTO DE CENSORES JURADOS DE CUENTAS DE ESPAÑA (ICJCE), al REGISTRO OFICIAL DE AUDITORES DE CUENTAS (ROAC) i al REGISTRO DE EXPERTOS CONTABLES (REC).

Conscients que la formació continuada és primordial per a l'exercici de qualsevol activitat professional, el nostre personal rep cada any cursos d'actualització, perfeccionament i especialització que ens permet estar sempre a l'avantguarda dintre del competitiu i canviant món empresarial.

Per altra banda, bona part d'aquests professionals tenen experiència directa en la gestió empresarial i, també, coneixement específic en aspectes de control de gestió, seguiments d'explotació i negocis i planificació financera de la societat. Aquesta experiència personal juntament amb una base de formació reglada i constant conformen la solidesa de l'equip professional d'AUDITORIA I CONTROL Auditors SLP.

La firma AUDITORIA I CONTROL Auditors, SLP és membre de l'ICJCE amb número ROAC S0169 i està registrada al REC amb número 061S.

 

El nostre equip

 • Socis-auditors

  • Josep Àlvarez Rubirola

   ROAC 01653 / REC 1414

   Auditor col·legiat

  • Martí Casanovas Lax

   ROAC 02310 / REC 1434

   Auditor col·legiat

  • Angèlica Ribas Donato

   ROAC 17060 / REC 1842

   Auditora col·legiada

  • Robert Parramon i Font

   ROAC 21645 / REC 1482

   Auditor col·legiat

  • Meritxell Pinart Nadal

   ROAC 18779 / REC 1836

   Auditora col·legiada

  • Daniel Rodríguez Teixidó

   ROAC 20681 / REC 1846

   Auditor col·legiat

 • Supervisors

  • Joan Miquel Iruela Garcia

   ROAC 24421

   Auditor col·legiat

  • David Julià Boada

   Màster Auditoria

  • Carles Orpi Romeo

   ROAC 21737 / REC 1826

   Auditor col·legiat

  • Montserrat Mestres López

   ROAC 22912 / REC 0676

   Auditora col·legiada

  • Berta Anton Alabert

   ROAC 24424

   Auditora col·legiada

 • Sèniors i júniors

  • Josep Tous Ramon

   Màster Auditoria

  • Xavier Bach Fernández

   ROAC 20393

   Auditor col·legiat

  • Ferran Espunya de Malibran

   Sènior

  • Sònia Puig Estragó

   Màster Auditoria

  • Jaume Rebarter Garcia

   Sènior

  • Sònia Pérez Rodríguez

   Màster Auditoria

  • Júlia Pujolràs Muntadas

   Júnior

  • Sandra Alsina Prats

   Júnior

  • Arnau Jiménez Pibernat

   Júnior

  • Stella Costejà Vargas

   Júnior

  • Dawid Pelka

   Júnior

  • Carla Nieto Ortega

   Júnior

 • Administració

  • Mª Àngels Chica Bautista

   Administrativa