Notícies Corporatives

AUDITORIA I CONTROL AUDITORS, S.L.P. s'ha adherit al "Decàleg per I'equitat de gènere en I'àmbit del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya" (CCJCC), que té com a objectiu assolir un tracte equitatiu entre dones i homes en el món professional per eliminar qualsevol discriminació de genere.

L'adhesió suposa el compromís de la firma d'incorporar, especialment en la seva organització i estratègies, aquells aspectes relacionats amb:

• Equitat laboral
• Formació en equitat
• Coresponsabilitat familiar
• No discriminació

Amb la finalitat de garantir I'accés igualitari de les dones en I'àmbit professional establint models equitatius i assolir finalment una societat més justa.