Sectors

Durant tot el recorregut històric d'Auditoria i Control, Auditors SLP s'ha generat coneixement en sectors empresarials diversos que configuren, avui, un actiu intangible bàsic que permet una oferta de serveis amb coneixement i garanties davant l'actuació en sectors diversos.