Sector Constructores / Promotores

Empreses dedicades a la construcció i promoció immobiliària.

Auditoria i Control, en tenir llarga experiència en els sectors indicats, els proporciona uns coneixements de cada sector molt valuós per a iniciar treballs similars en aquests sectors.

Confien en nosaltres